Klej do kontaktu z żywnością w opakowaniach

klej do kontaktu z żywnością

Wiele produktów zamkniętych jest w opakowaniach, pudełkach i kartonach. Do zamykania takich opakowań stosowany jest klej do kontaktu z żywnością o właściwościach termo-topliwych. Każdy segment rynku produktów konsumenckich posiada własne wymagania dotyczące klejów takich jak między innymi odporność na niską temperaturę, niską emisyjność zapachu, czy koloru kleju i szczelności spoiny. Jednak wybór jest tak różnorodny, że w pełni zaspokaja potrzeby i wymogi producentów wysokimi standardami bezpieczeństwa.

Zastosowanie klejów termo-topliwych

Kleje termo-topliwe mają szerokie zastosowanie w produkcji opakowań pierwotnych, a także wtórnych na żywność, wykonanych z papieru i tektury. Pomimo że w większości przypadków kleje nie wchodzą w bezpośredni kontakt z zapakowanym produktem, to producenci żywności stawiają coraz większe wymagania materiałom oraz opakowaniom, żeby zagwarantować maksymalny poziom bezpieczeństwa konsumentom.

klej do kontaktu z żywnością

Gwarancja bezpieczeństwa kleju termo-topliwego

Dzięki współpracy dostawców sprzętu i dostawców surowców z przemysłu spożywczego powstały środki wykrywane przez promieniowanie UV posiadające certyfikaty bezpieczeństwa. Takie środki dodawane są do klejów używanych przy produkcji opakowań, co pozwala na sprawdzenie opakowania i przenikania kleju do zawartości przez system wykrywania. Zgodnie z europejskimi regulacjami zawartymi w ramowej ustawie o bezpieczeństwie żywności i środkach wykonawczych w zakresie tworzyw sztucznych, taki klej może być w sposób bezpieczny i widoczny stosowany w produkcji opakowań do żywności. Każdy producent żywności jest również zobowiązany do przeprowadzenia testu końcowego produktu pod kątem bezpieczeństwa żywności. Klej do kontaktu z żywnością dzięki szeregowi przepisów prawnych i wymagań jest w pełni bezpieczny dla konsumenta kupującego produkt.