Szerokie zastosowania dozowników do kleju

dozownik kleju

Kleje to grupa substancji zaliczanych do substancji powierzchniowo czynnych, podobnie jak detergenty, lakiery i farby. Zgodnie z definicją, kleje mają stanowić trwałe spoiwo między dwoma przylegającymi do siebie powierzchniami. Różne rodzaje klejów różnią się mechanizmem działania, właściwościami czy metodą aplikacji.

Podział klejów ze względu na skład chemiczny

Dawniej powszechnie używane kleje naturalne obecnie nie mają takiego znaczenia technicznego, jak kleje syntetyczne, które bazują na uzyskanych syntetycznie polimerach. Znajdują się wśród nich kleje aminowe, przeznaczone do klejenia drewna, kleje epoksydowe i poliakrylowe do metali i ceramiki, kleje ftalowe do papieru i drewna, poliwinylowe do skóry, drewna i innych porowatych powierzchni oraz silikonowe, służące do łączenia metalu z tworzywem silikonowym lub kauczukiem.

Ze względu na mechanizm klejenia rozróżniamy kleje oparte na żywicach polimerowych, kleje rozpuszczalnikowe i najbardziej uniwersalne kleje mieszane, które łączą właściwości obu rodzajów. Kleje oparte na polimerowych żywicach nie wnikają w materiał, tylko tworzą odporną mechanicznie warstwę spoiwa. Stosuje się je do klejenia ceramiki, szkła i metalu. Kleje rozpuszczalnikowe naruszają strukturę tworzyw sztucznych, dzięki czemu dociśnięte do siebie elementy łączą się bez warstwy kleju.

dozownik kleju

Pamiętaj o tym przy aplikacji preparatu

Wiele klejów wymaga specyficznych warunków albo odpowiednik metod aplikacji. Upewnijmy się, czy przy wykonywaniu konkretnych robót nie będzie nam potrzebny dozownik kleju, pistolet lub inny aplikator. Warto również sprawdzić charakteryzujące dany klej parametry, takie jak lepkość kleju, jego podstawowe składniki, czas otwarty, czyli maksymalny czas od momentu nałożenia do momentu sklejenia, czy czas uzyskiwania właściwego stopnia wytrzymałości.